Instrument för mätning av elektriska och magnetiska fält

Combinova tillverkar instrument för elektriska och magnetiska fält

Combinova har lång erfarenhet inom test och mät. I mer än 25 år har vi tillverkat våra egna instrument för mätning av elektriska och magnetiska fält. Våra instrument används för att kontrollera mot gränsvärden som anges i internationella standarder och för att undersöka fälten runt kraftledningar och på arbetsplatser.

Combinova är distributör i Sverige för:

Chroma säljer programmerbara AC och DC källor, elektroniska laster, och elsäkerhetsprovning

Utrustning för testning av elektronikprodukter. Programmerbara AC och DC källor, Elektroniska laster, elsäkerhetsprovning mm.

coliy säljer gaussmätare och magnetfältsmätare

Gauss mätare / magnetfältsmätare med hallelement som givare.

meatest har ett stort sortiment av kalibratorer

Stort sortiment av kalibratorer. Programmerbara resistans, kapasistans, och induktans -dekader. Resistans och kapasistans  -referenser.

Venable logo

Avancerade frekvens respons analysatorer.

Combinova © 2014 | +46-8-627 93 10 | sales@combinova.se Frontier Theme